Proje Özeti

Proje Kartı için tıklayınız

Program: Erasmus+ KA201 – Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Başlığı: Social Media Addiction, Social Life’s Extinction (Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Hayatın Tükenişi)

Proje Referans No: 2018-1-TR01-KA201-058343

Proje Süresi: 01-10-2018 – 30-09-2020 (24 Ay)

Koordinatör: Kahramanmaras Il Milli Egitim Mudurlugu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE

Ortaklar: Kahramanmaras Il Milli Egitim Mudurlugu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE

Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, TÜRKİYE

Mancominidad de la Ribera Alta, İSPANYA Colegio Hernandez S.L, İSPANYA 36,6 Competence Centre, POLONYA

NEDEN BU PROJE?

Özellikle okul çağındaki gençlerde akıllı telefonun ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve denetimsiz kullanımı bağımlılığa kadar giden bir alışkanlığa dönüşmektedir. Bu da öncelikle hem ders başarısını, sosyal hayata etkin katılımı olumsuz etkilemekte hem de fiziksel etkinliklerden alıkoymaktadır. Bu konuda aileden başlayarak, okul ve toplum düzeyinde bir farkındalık ve sağlıklı alternatiflere yönlendirmeye ihtiyaç vardır.

PROJE AMACI:

Proje, öğrencilerde ortaya çıkan ve tamiri mümkün olmayan şekilde etki altına alan “sosyal medya bağımlılığı”nı konu almaktadır. Temel amaç öğrencileri yarışmalar, turnuvalar, kulüpler, açık alan etkinlikleri gibi sanal olmayan “gerçek” sosyalleşme aktivitelerine yönlendirmek ve gençleri sosyal medya bağımlılığından korumaktır. Bu doğrultuda, ortaklığa bölgesel eğitim otoriteleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar ve teknoloji merkezleri dahil edilmiş, teorik, teknik, psikolojik çalışmalar harmanlanarak çok boyutlu bir strateji ortaya konmuştur.

PROJE SONUÇLARI:

“Günde 1 Saat Çevrimdışı” alışkanlığı

Bilinçsiz sosyal medya kullanımına karşı toplumsal farkındalık

İnternetin faydalı şekilde kullanımı

Kaliteli zaman yönetimi, akademik motivasyon ve başarı

Sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişim

İletişim becerilerinde gelişim

“Özgür Zihinler” kulübü

“Sosyal Medya Bağımlılığından Kurtulma Rehberi”

İş Paketleri:

Proje birimlerinin oluşturulması, ara sözleşmeler ve görevlendirmeler

Proje birimlerinin oluşturulması, ara sözleşmeler ve görevlendirmeler

Komisyon çalışmalarının, araştırma ve anket çalışmalarının başlatılması

Proje web sitesinin oluşturulması

Anketlerin uygulanması

Bilgilendirme faaliyetlerinin organize edilmesi (öğrencilere ve velilere yönelik seminerler)

Hedef grup için “1 saat offline” kampanyasının başlatılması

“Zaman yönetimi” eğitimleri, öğrenciler için seminerler

Günlük plan uygulamasının yaygınlaştırılması ve geçirilen “ekran süresi”nin azaltılması

Öğrencilerin günlük aktivitelerini sağlıklı alternatiflerle zenginleştirme

Okullarda spor etkinlikleri (satranç, masa tenisi, voleybol, futbol, basketbol)

Öğrenci yarışmaları: slogan, fotoğraf, poster/resim

Aktüel sosyal faaliyetler: huzur evi, hayır kurumları ve hastane ziyaretleri

Açık alan etkinlikleri: piknikler, doğa yürüyüşleri, ağaç dikme

Öğrenciler ve velilere yönelik son anketlerin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi

Komisyon çalışması: e-dergi oluşturulması

Komisyon çalışması: kitapçık oluşturulması

Final raporunun hazırlanması

Proje Uygulama Birimleri:

Proje Koordinasyon Birimi

Proje Uygulama Birimi

Araştırma ve Veri Toplama Birimi

Raporlama, Finansman, Proje İzleme ve Değerlendirme Birimi