Ortaklık

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22 Mart 1926 yılında yayınlanan ve 3 Nisan 1926 tarihinde yürürlüğe giren Maarif Teşkilatına Dair Kanun kapsamında Maraş Maarif Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı içerisinde Kahramanmaraş ilindeki örgün, yaygın ve sargın eğitim-öğretim faaliyetlerini planlayan ve yöneten en yetkili kamu kurumu olarak görev yapmaktadır. Kurum, 2’si merkezde olmak üzere 11 ilçede okul, eğitim kurumu ve bakanlığa bağlı eğitim kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmek, düzenlemek ve denetlemekle sorumludur. Kurum bünyesinde; 2019 yılı itibariyle 1084 okul, 474 bağlı kuruluş, 9534 derslik, 285.521 öğrenci ve 14.337 öğretmen bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan kurum, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve Şube Müdürlerinden oluşan yönetim kadrosu; Maarif Müfettişlerinden oluşan denetim kurulu;  proje çalışmaları, toplam kalite yönetimi ve  stratejik planlama çalışmalarını yürüten 9 kişilik AR-GE birimi ve 244 personeli ile hizmet vermektedir

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hazırlamış olduğu 2015-2019 Stratejik Planıyla genç, evrensel değerlere sahip ve çağı yakalayan öğretmen yetiştirilmesi; bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılmasının yanı sıra girişimci, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme ve yenilikçi yaklaşımlar kullanarak ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırma gibi önceliklerin altını çizmiştir. Bu bağlamda eğitim-öğretimin zenginleştirilmesine katkı sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası projeyi desteklemekle beraber eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için okullardaki fiziki altyapı desteğinin gerekliliğinin bilincinde olarak Fatih Projesi kapsamında okulların teknik destek ve altyapı çalışmalarına da hız vermiştir.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan Ar-ge Yönergesi kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerinde yer almak maksadıyla Strateji Birimi bünyesinde Ar-ge Bölümünü kurmuştur. Bölümün öncelikli hedeflerinden biri Hayatboyu Öğrenme Programları ile şekillenen Erasmus+ Programlarına proje hazırlamak ve hazırladığı projeleri titizlikle yürütmektir.

Bu bağlamda müdürlüğümüz Ar-ge birimine gerekli personel ve teknik desteği sağlamış ve uzun yıllar Avrupa Birliği projeleri yürütüp, sayısız deneyim elde etmiştir. Birimde yer alan personel daha önce birçok uluslararası proje çalışmalarının hazırlık, planlama ve yürütme aşamalarında yer almış, sorumluluk duygusu yüksek ve gerekli projecilik anlayışı ve donanımına sahip bireylerden oluşmaktadır. Birim sadece proje hazırlamayı değil, hazırlanan projelerle Kahramanmaraş’ın eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirip zenginleştirmeyi hedeflemekte; bu doğrultuda önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Ayrıca birimde yer alan personel proje döngüsü ve yönetimi konularında yerel ve ulusal birçok hizmet içi faaliyete katılarak kendilerini akademik ve bireysel olarak geliştirmeye devam etmekte, proje hazırlayan diğer paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Personel, alınan bu eğitimlerle elde ettikleri kurumsal projecilik becerilerini hazırlanan bu projede etkin şekilde kullanacak, yıllardır süregelen bilgi ve tecrübe birikimi ile projenin en az sorunla yönetilip, yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, kamusal bir araştırma kuruluşudur. İki bölümden oluşmaktadır. Bunlardan biri Özel Eğitim hizmetleridir. Bu bölümde, psikolojik danışmanlar ve özel eğitimciler tanı yapılan öğrencilerle akademik olarak ilgilenmekte ve en iyi eğitim programlarını almaları için onlara rehberlik etmektedir. Ardından, her yıl bu öğrencilerin akademik seviyelerini kontrol etmektedirler. Özel Eğitim Bölümü işitme engelli veya öğrenme güçlüğü olan çocuklara zeka testleri uygular. Testin sonuçlarına göre, çocukları uygun programlara veya okullara yönlendirir, velilere çocuğun zihinsel düzeyi ve eğitim olanakları hakkında bilgi verir, çocukları okullarında ziyaret ederek yılda iki kez gelişimleri hakkında bilgi alırlar.

Diğer bölüm, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrencilere ve velilere psikolojik danışma hizmeti verir, eğitimle ilgili radyo programları yapar, kitap yayınlar, dergiler, broşürler okurlara eğitim seminerleri verir ve öğrencilerin okullarda doldurduğu optik formları okur ve sonuçları öğretmenlerine bildirir. Örnek olarak, öğrencilerin sınav kaygısı konusunda okullardaki psikolojik danışmanlarla işbirliği yaparak onlar için eğitim programları hazırlar. Misyonumuz: Kurumumuz kaliteli kadrosu ile toplum ve diğer kamu kuruluşları ile çalışmaktadır. Özel eğitim hizmeti, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti çalışma alanlarımızdır. Modern ve bilimsel yöntemler kullanarak topluma hizmet sunuyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi destekliyoruz. Vizyonumuz: Eğitim ve yaşamda rehberlik etmek.

1- Özel Eğitim Hizmeti Bu bölümde, özel ihtiyaçları olan insanlar (engelli çocuklar, her tür engelli) ve ebeveynleri ile çalışıyoruz. Bu bölümde özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar şu konularda çalışmaktadır:

 • Eğitimsel teşhis ve değerlendirme
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri belirlemek için tarama yapma
 • Zeka testleri uygulama
 • Özel eğitim ihtiyaçları için eğitim planları hazırlamak
 • Çocukları zihinsel düzeylerine göre uygun bir program ve okula yerleştirmek
 • Ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler için özel eğitim, engellilik türleri, eğitim yöntemleri, yeni yaklaşımlar hakkında seminerler ve kurslar düzenleme
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin sürecini takip etme

2- Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Bu bölüm, psikolojik problemlerle karşılaşan çocuklar, gençler ve ebeveynleri ile çalışır (yatak ıslatma, kardeşler arası rekabet, başparmak emme, depresyon, okul fobisi vb. gibi). Psikolojik danışmanlar şu konularda çalışırlar:

 • Tüm okullarda yürütülen rehberlik çalışmalarını takip etme
 • Sorumluluk alanındaki okullar ve diğer eğitim kurumları ile koordineli olarak çalışma
 • Koruyucu ve önleyici psikolojik danışmanlık hizmeti verme
 • Öğrencilerin aileleri, öğretmenleri ve yöneticiler için seminerler ve kurslar düzenleme

Mancomunidad de la Ribera Alta

Mancomunidad de la Ribera Alta, Ribera Alta bölgesindeki tüm belediyeleri bir araya getiren yerel bir organizasyondur. 979,5 km²’lik bir alana dağılmış 220.000’den fazla nüfusu toplayan 35 belediyeden oluşmaktadır.

Mancomunidad, onu oluşturan belediyeler adına, bölge halklarını etkileyen meselelerin tartışılmasının mümkün olacağı bir yerel kapsama organı oluşturarak çeşitli hizmetleri yönetir. Mancomunidad şunlardan sorumludur:

 • Tüm nüfusun refahını geliştirmek için etkili hizmetler sunmak
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kurumlar, kamu ve özel kuruluşlardan önce eylemde bulunmak
 • Bölgenin tanıtımını için düzenlenen etkinliklere bölgesel düzeyde katılmak, örgütlenmek ve işbirliği yapmak
 • Dilimizde hazırlanmış araştırma materyallerinin bölgemizin dışında da yayılması konusunda işbirliği yapmak, katılmak ve teşvik etmek

Öncelikle La Ribera bölgesine yönelik girişimleri en yüksek düzeyde desteklemesi ve bu tür Avrupa programlarının parçası olması için kurulmuş bir kurumdur.  Mancomunidad , faaliyetlerini geliştirebilmek için kendisini oluşturan belediyelerden fon alır ve birkaç kamu kurumundan sübvanse eder. Mancomunidad Genel Kurulu, hükümetin en üst organı ve idaresi olup, üye belediyeleri temsil eden üyelerden oluşur. Başkan, Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu ve birkaç bilgilendirici komisyon, Topluluğun yönetim organların oluşturur. Halen, Mancomunitat, belediye yönetiminde alanında (ekipman ve ortak malzemeler temini, belge depolama, vinç, yaptırım yönetimi, içme suyu temini, atık toplama, terkedilmiş hayvanlar, teknik raporlar, sosyal hizmetler, doğrudan yardım, risk altındaki çocukların korunması, bağımlılık, uyuşturucunun önlenmesi, tüketicilerin ilgisi, kültürel bölgesel çalışmalar, Valensiya dilinin tanıtılması, yetişkin eğitimi, trafik eğitimi, barınma veya kadınlara yönelik yardım  gibi) 25’ten fazla özel hizmet sunan tamamen konsolide bir idari organdır. Her bölüm şehir kurullarına ve vatandaşlara yönelik farklı etkinlikler geliştirir:

1. Çevre:

 • Atık Toplama ve Taşıma
 • Çevre Raporları Hizmeti
 • İçme Suyu Temin Hizmeti
 • İkinci El Kıyafet Toplama
 • Endüstri Mühendisliği Teknik Destek Hizmeti
 • Endüstri Mühendisliği Teknik Destek Hizmeti
 • Terk Edilmiş Hayvanların Toplanması ve Kontrolü Hizmeti

2. Sosyal hizmetler:

 • Genel Sosyal Hizmetler ve Ev Yardımı
 • Bağımlılık Durumundaki Kişiler İçin Destek Ekibi
 • Riskli Durumlarda Küçük Çocuklu Ailelere Yardımda Özel Hizmet
 • Bağımlılık Yapıcı Davranışlarda Topluluk Önleme Birimi (UPCCA)
 • Entegrasyon ve Sosyal Birlikte Varlık Arabuluculuk Ajansı
 • Belediye Müşteri Bilgi Ofisi
 • İlçe Konut Ofisi
 • Kadınlar için Bilgi ve Tavsiye

3. Kültür, eğitim, spor ve gençlik:

 • Arşiv hizmetleri
 • Yol Güvenliği Eğitim Hizmeti
 • İlçe Çalışmaları Servisi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Valensiya Dili Eğitim ve Tanıtım Hizmeti
 • Yerel Polis Memurlarının Ortak Değişimi
 • Araç Çekici Hizmeti
 • Bilgisayar Yardım Hizmeti
 • Disiplin İşlemleri Hizmeti ile Yönetme ve Başa Çıkma
 • Çekerli Kaldırma Platformu Hizmeti
 • Halka Açık Etkinliklerde Ekipman Transferi
 • Mekanik Süpürme Hizmeti
 • Posta hizmetleri

4. Ekonomik tanıtım, turizm ve enerji:

 • Girişimcilik danışmanlık hizmeti
 • Ekonomik uygulanabilirlik planları
 • Teşebbüslerin kurulma süreçleri
 • İşe alım servisi
 • Turizm teşviki
 • Belediye Enerji Yöneticim Hizmeti
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve EE geliştirme ve kurulumu
 • Belediye başkanları yönetimi sözleşmesi

5. Uluslararası ilişkiler:

 • Bölgesel çıkarlarla ilgili konularda stratejik tavsiye ve politika brifingleri
 • Avrupa fonlarının koordinasyonu
 • AB projelerinin koordinasyonu

Şu anda, Valensiya’daki en büyük Mancomunitat olan ve temsil edilen belediye sayısına göre ve nüfus bakımından dördüncü sırada bulunan bu kuruluşun sunduğu hizmetlerden 220.000’den fazla kişi yararlanmaktadır. Kuruluş, yirmi yıllık çalışma hayatında, Ribera Alta’nın çıkarlarını “belediyelerin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri ve kaynakları geliştirme” ve “tarihi, bütünleşik ve kapsayıcı bir topluluk olarak bölgesel seviyeyi sağlama, bölgeyi doğal olarak anlama ve birleştirme” prensiplerine göre temsil ederek savunmaktadır.

Colegio Hernández S.L.

30 öğretmenden oluşan okulumuzda öğretim yılında toplam 355 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu bölge ve çevre köylerden gelmektedir. Ancak son yıllarda çoğu Doğu Avrupa, Romanya, Ekvador, Brezilya ve Fas gibi yeni ülkelerden gelenleri öğrencilerimize de eğitim vermekteyiz.  

% 23 oranına tekabül eden eğitim telafisi öğrencilerimiz bulunmaktadır. Her aşamada özel eğitim ihtiyaçları ortaya çıkması gerçeğinden ötürü toplumumuz yeni sosyo-ekonomik ve kültürel gerçekliklere uyum sağlama ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla okulda uygulanan programlara uyum sağlama ihtiyacı doğmuştur. Tüm öğrencilerimiz için eğitimde fırsat eşitliği hakkını garanti altına almak ve erken okuldan terki ihtimalini önlemek için bir Telafi Edici Eğitim Programımız bulunmaktadır. Ayrıca, Çeşitliliğe Yönelik Farkındalık ve Konuşma dersi veriyoruz. İlköğretim Öncesi ve İlköğretim eğitim kademelerinde Çok Dilli Program uyguladık. Valencia Bölgesi’ndeki Çok Dilli Okullar Ağı ve Kalite Okulları Ağı’nın bir parçasıyız (Seviye III). 2011’den beri bir Kalite Yönetim Sistemi kurduk. Bu uygulamayla, kurumumuzun mükemmellik seviyelerine ulaşmak amacıyla hazırlanan Stratejik Planlaması sayesinde Sürekli Gelişim Sürecinde ve Kritik Başarı Faktörü olarak Avrupa Projelerinde yer aldık. Amacımız, öğrencilerin aktif ve sağlıklı bir Avrupa vatandaşı olmaları, eğitime dahil olmaları, eğitim hedefleri ve aynı zamanda toplumun parçası olarak başarılarını artırmaya yönelik kararlılıklarını teşvik etmektir. Bu tür projelerle okulun iklimini iyileştirebileceğimize, değerler konusunda eğitimi teşvik edebileceğimize, kültürlerarası anlayışı geliştirebileceğimize ve aktif Avrupa vatandaşlığını kullanabileceğimize inanıyoruz. Okul Kurulu ve Veliler Birliği, okulumuzun Avrupa programlarına katılımını çok olumlu bir şekilde destekliyor ve değer veriyor.  

36,6 Competence Centre

Lodz, Polonya merkezli 36,6 Competence Centre yerel gelişim için uluslararası deneyim alışverişi yoluyla disiplinler arası “uzmanlık alanı” kurarak birçok alandan profesyonelleri bir araya getiren bir şemsiye kurumudur. Sloganları (arkasındaki ana fikir): 36,6 ºC denge anlamına gelir: Denge, uluslararası projeler çerçevesinde eğitim, araştırma, kültürel ve mesleki rehberlik temelli faaliyetler yürüten nitelikli uzmanların desteğiyle, bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesi yoluyla yerel toplumun yaşam kalitesinin artması anlamındadır. 36,6 pozitif bir rakamdır (insan vücudunun ideal sıcaklığı), size sağlıklı olduğunuzu garanti eder. 36,6 Competence Centre, her bireyin sonunda sağlıklı toplum için bu tür bir garantiye sahip olabileceği, iş yaşam dengesinin sağlanması için birçok anlamda sağlıklı yaşamın 4 seviyede yaşam kalitesine yol açabilmesi için girişimlerde bulunur: İstihdam, Eğitim, Eğlence/Özel Alan, Çevre/Eko-farkındalık.

Son yıllarda gerçekleştirilen örnek faaliyetler:

Polonya’da yapılan araştırmalar: küçük ölçekli kentsel ticaret, göçmenler ve mülteciler, yalnız ebeveynlik, yenilenebilir enerji kaynakları, kimya endüstrisi, ilk ve orta öğretim, işgücü piyasası, yararlanıcı sonuçları izleme, ağırlama endüstrisi, temel beceriler (okuryazarlık, aritmetik), Avrupa edebiyatı, bilimsel konuların tanıtımı, kamyon sürücüleri sektörü, dil öğreniminde gerilla yöntemi, yetişkin eğitiminde drama, kapsayıcı bir eğitimi teşvik etmek için öğretmenlerin çok dilli stratejileri ve araçları, dairesel ekonomi, 4.0 Endüstri ve iş bağlantılı eğitimi değerlendirme amacıyla Bilişim Teknolojilerine dayalı değerlendirme metodolojisi.

Uluslararası etkinliklere katılım ve ortak evsahiplikleri: Berlin (DE), Glasgow (İskoçya-İngiltere), Mojmirovce (SK), Caen (FR), Leipzig (DE), Atina (GR), Brüksel (BE), l’Aigle (FR), Belfast (UK-NI) , Ostrava (CZ), Vitoria (ES), Zagreb (İK), Lodz (PL), Oslo (NO), Jesolo (BT), Neuruppin (DE), İstanbul (TR), Lefkoşa (CY), Bayeux (FR) , Vila Nova deFalalicao (PT), Zürih (CH), Floransa (IT), Varşova (PL), Stoke (İngiltere), Venedik (IT), Bilbao (ES), Silkeborg (DK); Kaunas (LT), Pesaro (BT), Valencia (ES), Viterbo (BT), Baden (AT), Padova (BT), Jönköping (SE), Vire (FR), Hamburg (DE), Abano Terme (BT) , Rouge / Voru (EE), Koping (SE), Viyana (AT), Porto (PT), Linz (AT), Dubrovnik (İK), Riga (LV), Leon (ES), Valencia (ES), Bratislava ( SK), Durango (ES), Tel-Aviv (IL), Edinburgh (İngiltere), Bugibba (MT), Albacete (ES), Helsinki (FI).

36.6 Yetkinlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler:

VLE (Sanal Öğrenme Ortamı) ortak geliştirme kapsamı: eğitim içeriği geliştirme ve uyarlama (Seslendirme), eğitim filmi üretimi, e-öğrenme araçları (Moodle); Mesleki rehberlik, koçluk ve danışmanlık hizmeti sağlanması (beceri gerektiren paket program kurulumları gibi); Yararlanıcı sonuçlarının izlenmesi için yöntem geliştirme; Mesleki Eğitim sektöründe eko-bilinçlendirme kampanyaları yürütmek; Varşova’daki Ulusal LLP ve Erasmus Plus Ajansı ile birlikte yayın çalışmaları; Yumuşak becerilerin gelişimi ve güçlendirme atölyeleri, öğretmenlerin drama yoluyla eğitimi: yetişkinler için okuryazarlık ve sayısal kurslar (Lehçe de dahil); Staj programları (son stajyerler Slovenya ve İtalya’dan geldi).

HEDEF KİTLE

Yaşlarına, cinsiyetlerine, uyruklarına, kültürel geçmişlerine, din inançlarına, eğitim seviyelerine bakılmaksızın hem iş gücü piyasasında durumlara göre değişen bilgi ve becerilerin edinilmesi, hem de yerel toplumda kendine yer edinebilmesi için daha fazla gelişime ihtiyaç duyan yerel toplum üyeleri.

ORTAKLAR (YETERLİLİK PANELİ) 

Centerko – Lodz’daki Bölgesel Gönüllüler Merkezi, FabLabLodz – Lodz’da işbirlikçi çalışmalar yoluyla yeniliği teşvik eden bir kuruluş Art Incubator – Lodz’da Yaratıcı Endüstriler İçin İnkübatör Arterion – Lodz’da Teknolojik İnkübatör Lodz Teknik Üniversitesi ve Lodz Üniversitesi / yükseköğretim düzeyinde eğitim, araştırma ve geliştirme; SmartLy, Anagram Film, TrendyArt, Momint / film kaydı ve prodüksiyonu – yeni medya dahil; Mydesign & GRAPH / grafik tasarım, matbaa; Takım Çalışması Kapsamlı / koçluk, eğitim; Yapılan / çevrimiçi araçlar, e-öğrenme Kariyer Ofisi UŁ / iş bulma kurumu; Mosqi.to/ interaktif ajans; Euro-Konsultacje ve 7Words / çeviriler, ESF değerlendirmesi, dil öğretimi; Lodz Trekking Kulübü / rekreasyon derneği; FLIPPER Yüzme Okulu; Alfa ve Omega Bilgisayar Okulu; Okullar4Çocuk / okul öncesi ve ilk ve ortaokul ile Dalton Birliği lisansı Alteredukacja / eğitimde alternatif yöntemler; TOE / ortaokul; “CDNiKP / Lodz Öğretmenler Merkezi” Eğitimi; Lodz’da İkram ve Konaklama Meslek Yüksekokulu; Polska Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej (Polonya Lodzkie Bölgesi Turizm Odası) Lodzka Akademia Futbolu / Lodz’dan bir futbol akademisi; RKS (Olimpiyat Oyunları için Atletizm Kulübü).