3. Proje Toplantısı İspanya’da Yapıldı

“Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi Türkiye’den koordinatör kurum olan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Projede, İspanya’dan “Mancomunitat de la Ribera Alta” adlı yerel eğitim otoritesi ve “Colegio Hernandez” adlı okul ve Polonya’dan “36,6 Competence Centre” adlı teknoloji merkezi ortak olarak yer almaktadır.

Projenin 3. Ulusötesi proje toplantısı 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde Valencia’nın Villanueva de Castellon kasabasında bulunan proje ortağı Colegio Hernandez adlı okulda gerçekleştirildi. Toplantıya İspanya’dan ana ortak Mancomunitat de la Ribera Alta’dan Fortu Tapia, Gema March ve Joshua Alemany; evsahibi Colegio Hernandez’den Mariola Hernández, Sarai María Vicente, Amparo Salom ve Ignacio Hernández; Polonyalı ortak 36,6 Competence Centre’dan Anna Ziemecka-Poteraj ve Jakub Poteraj katılırken Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürü Kenan Abacı, proje koordinatörleri Sebahattin Göktalay, Ahmet Nacar ve Kadir Demirkaynak ile Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden kurum müdürü Ahmet Bülbül ve projeden sorumlu danışman öğretmen İbrahim Daşkıran katıldı.

3 gün süren toplantıda kurumlar son toplantıdan bu yana yapılan anket ve seminer etkinliklerini sunarak elde edilen proje çıktılarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdiler. Projenin her ortak tarafından kendi bölgesinde gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetleri, proje yönetimiyle ilgili teknik konular ile ortakların görev ve sorumlulukları ele alındı. Projenin amacına ulaşabilmesi, hedef kitle olan öğrencilerin sosyal medyaya bağımlılıklarının azaltılması ve bilinçli internet kullanımının yaygınlaştırması adına yeni eğitim-öğretim yılında proje kapsamında yapılması öngörülen sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler planlanarak takvim haline getirildi. Yıl içerisinde yapılacak olan proje etkinliklerinin değerlendirilmesi ve faaliyetlere yön verilmesi amacıyla Kahramanmaraş’ta yapılacak olan bir sonraki ulusötesi proje toplantısının tarihleri 12-13-14 Kasım 2019 olarak kararlaştırıldı.

Toplantı programında Villanueva de Castellon belediyesine bir ziyaret gerçekleştirildi ve belediye başkanıyla bir toplantı yapıldı. Projenin uygulanacağı bu bölgede yerel yönetim birimleri hem proje konusunda bilgi aldılar hem de proje uygulamalarında desteklerini ifade ettiler. Ayrıca, Türk eğitim sistemi, Türk kültürü tanıtıldı ve Kahramanmaraş’ı tanıtan dökümanlar ve ilimize özgü eşyalar takdim edilerek Kahramanmaraş’ın tanıtımı da yapılmış oldu.

Proje toplantısının yanı sıra, 5 gün süren bu hareketlilik programında İspanya’nın tarihi turistik dokusu, toplum yapısı ve en önemlisi de eğitim sistemi detaylı şekilde incelenmiş, hem okul hem de diğer kurumların temsilcileriyle karşılıklı bilgi ve kültür alışverişi yapılarak ikili ilişkiler ve işbirliği anlayışı güçlendirilmiştir.

                

 

 

Alzira, Valensiya’da Sosyal Medya Kullanımı Anketi ve Semineri Yapıldı

“Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi Kahramanmaraş, Türkiye’de koordinatör kurum Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi; İspanya Alzira’da “Mancomunitat de la Ribera Alta” adlı yerel eğitim otoritesi ve “Colegio Hernandez” adlı okul ve Polonya Lodz’da ise “36,6 Competence Centre” adlı teknoloji merkezi tarafından yürütülmektedir.

Proje ortağı yerel resmi kurum olan Mancomunitat de la Ribera Alta tarafından belirlenen pilot okullarda öncelikle öğrencilerin “sosyal medya kullanımı” düzeylerini ölçmek amacıyla proje ortaklarınca oluşturulmuş olan anketin uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra öğrencilerin sosyal medya kavramından ne anladıkları, sosyal medyanın yaşamlarında ne kadar yer aldığı ve bir iletişim modeli olarak sosyal medya ile kurulan iletişimin olmazsa olmazlarının arasında yer alıp almadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerlerde, öğrencilerin sosyal medya ve türevlerine yükledikleri anlam, sosyal medyadan beklentileri, hayatlarında ne kadar yer edindiği, ne sıklıkla sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gibi konular konuşulmuştur. Ayrıca teknolojinin hayatlarındaki yeri de tartışılmıştır. Özellikle cep telefonu bağımlılığı üzerine öğrencilerin görüşleri alınmıştır.

Seminerlerdeki amaç; öğrencilerin bilinçli bir şekilde teknoloji, internet ve sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturarak sosyal yaşam becerilerini ve çevreleriyle olan iletişimlerini güçlendirmektir.

Seminer çalışmalarını Mancomunitat de la Ribera Alta’da görevli Psikolojik Danışmanlar yürütmüştür.

Kahramanmaraş’ta Sosyal Medya Kullanımı Anketi ve Semineri Yapıldı

“Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi Türkiye’den koordinatör kurum olan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Projede, İspanya’dan “Mancomunitat de la Ribera Alta” adlı yerel eğitim otoritesi ve “Colegio Hernandez” adlı okul ve Polonya’dan “36,6 Competence Centre” adlı teknoloji merkezi ortak olarak yer almaktadır.

Proje kapsamında, TOKİ 21.Y.Y. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi, Özel İsmet Karaokur Simya Anadolu Lisesi, Süha Erler Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Özel Genç Simya Temel Lisesi ve Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot okullar olarak belirlenmiştir.

Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen okullarda öncelikle öğrencilerin “sosyal medya kullanımı” düzeylerini ölçmek amacıyla proje ortaklarınca oluşturulmuş olan anketin uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra öğrencilerin sosyal medya kavramından ne anladıkları, sosyal medyanın yaşamlarında ne kadar yer aldığı ve bir iletişim modeli olarak sosyal medya ile kurulan iletişimin olmazsa olmazlarının arasında yer alıp almadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerlerde, öğrencilerin sosyal medya ve türevlerine yükledikleri anlam, sosyal medyadan beklentileri, hayatlarında ne kadar yer edindiği, ne sıklıkla sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gibi konular konuşulmuştur. Ayrıca teknolojinin hayatlarındaki yeri de tartışılmıştır. Özellikle cep telefonu bağımlılığı üzerine öğrencilerin görüşleri alınmıştır.

Seminerlerdeki amaç; öğrencilerin bilinçli bir şekilde teknoloji, internet ve sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturarak sosyal yaşam becerilerini ve çevreleriyle olan iletişimlerini güçlendirmektir.

Seminer çalışmalarını Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Psikolojik Danışmanlar yürütmüştür.

 

2. Ulusötesi Proje Toplantımız Polonya’nın Łódź Şehrinde Gerçekleştirildi

Projemizin 2. uluslarası toplantısı Polonyalı ortak 36,6 Competence Centre yetkilileri Anna Ziemecka-Poteraj ve Jakub Poteraj ‘ın evsahipliğinde 12-13 Nisan tarihlerinde Łódź (Vuç) şehrinde gerçekleştirildi.

Koordinatör kurum olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden il müdürümüz sayın Cemal Yılmaz, şube müdürü sayın Önder Erdem Gökşen ve proje koordinatörü Sebahattin Göktalay hazır bulunurken, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden proje sorumlusu ve rehber öğretmen İbrahim Daşkıran ve Ahmet Çolak katıldı. Toplantıya İspanyol ortaklar olan Mancomunitat de la Ribera Alta’dan sayın başkan Txema Pelaez Palazon ve Josep Lluís Blanco Vega, Colegio Hernandez’den ise proje sorumlusu ve İngilizce öğretmenleri Amparo Salom Badenes ve Sarai Maria Vicente Martínez katıldı. Mancomunitat de la Ribera Alta’nın projelerden sorumlu yetkilisi Laura Bas Marian ise Skype görüşmesiyle toplantıya katılım gerçekleştirdi.

4 günlük program kapsamında öncelikle çalışma konumuz ile ilgili yol haritası çıkarılarak bu konunun yalnızca bir ülke ya da coğrafyaya has bir problem olmadığı noktasında mutabık kaldık. Dil, din, ırk ya da hangi coğrafya olursa olsun teknolojinin büyük bir köy haline getirdiği dünyamızda, gençlerimizi sosyal medya ve bunun uzantılarını istenilen seviyede nasıl kullanmaları gerektiğini irdeledik. Gençlerin sosyal medya içinde kendilerini nasıl tanımladıkları ve kendilerine nasıl bir rol oluşturduklarına dair analizler yapmak için farklı anket ve teknikler uygulanması, projenin kilit uygulamalarından birisi oldu. Reel hayat içerisinde “ben” ve “biz” kavramlarını kullanmanın insan hayatındaki olumlu yansımalarına değinildi. Teknolojinin olumlu bir şekilde yaşama entegre edilmesi ve yalnızca bunun için kullanılan bir enstrüman haline getirilmesi adına çalışmaların derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Çalışmaların kapsamı oluşturulduktan sonra Polonya’nın tarihi ve kültürel dokusuna da şahitlik edildi. Bundan sonraki süreçte misafirlerimizi ağırlayacağımız ve bizimde hareketliliklere devam edeceğimiz projenin, gençlerin sosyal medya kullanımına olumlu yansımaları olacağını umuyor ve bu yönde araştırmalara devam ediyoruz.

Yerel Ortağımız Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’yle Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Projenin yerel ortağı olan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile 13 Şubat 2019 Çarşamba günü toplantı yapıldı. Şube müdürü Sayın Cuma DOĞAN’ın başkanlık ettiği toplantıya Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Müdürü Sayın Ahmet BÜLBÜL, proje koordinatörü Sebahattin GÖKTALAY ve proje çalışmalarında yer alacak rehber ve psikolojik danışman öğretmenler katıldı.

Projenin Kahramanmaraş’taki ilk uluslararası toplantısının yapılacağı 5 Mart 2019 tarihine ve dönem sonuna kadar tamamlanacak çalışmalar ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Projenin okullardaki uygulama faaliyetleri ve gidilecek diğer hareketlilikleri için yapılacak çalışmalarda izlenecek yol üzerinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi’yle daha detaylı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başlangıç Toplantımız İspanya’nın Valencia Şehrinde Yapıldı

“Social Media Addiction, Social Life’s Extinction” başlıklı KA201 Stratejik Ortaklık projemiz, Mancomunitat de la Ribera Alta adlı İspanyol ortağımızın evsahipliğinde Valencia’nın Alzira kentinde yapıldı. Başlangıç (kick-off) toplantısına İspanyol yerel ortak Colegio Hernandez ve Polonyalı proje ortağı 36,6 Competence Centre da katıldı.

Toplantı Mancomunitat de la Ribera Alta kurumunun toplantı salonuna kurum temsilcilerinin kendilerini tanıtmalarıyla başladı. Daha sonra, evsahibi kurum başta olmak üzere bütün kurumlar sırayla kurumlarını tanıtan sunumlar yaparak yöneltilen soruları yanıtladılar.

Koordinatör kurum olan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projeyle ilgili detaylı bilgiler verdiği sunumuyla birlikte, ortak kurumların görev ve sorumlulukları, yerine getirilecek etkinlikler ve projenin diğer uluslararası toplantılarının yapılacağı tarihler üzerinde tartışıldı.

Ortak kurumların yapabileceği diğer katkılar ve proje konusuyla ilgili daha önceden yapılmış bağımsız faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Son olarak da, projeyle ilgili dilek ve temennilerden sonra evsahibi kurumun katılımcılara armağanlar sunması ve fotoğraf çekimiyle toplantı sonlandırıldı.

 

Yabancı Ortaklarımızla Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni Ziyaret Ettik

Projemizin ulusötesi toplantısı için şehrimize gelen yabancı ortaklarımızla, proje ortağı olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ettik.

Kurum müdürü Ahmet BÜLBÜL ile bir toplantı gerçekleştirildikten sonra, kurumda görevli proje sorumlusu danışman öğretmen İbrahim Daşkıran tarafından kurum gezdirildi, iş ve işleyişler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

1. Ulusötesi Proje Toplantısı Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi

Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Hayatın Tükenişi adlı Erasmus+ KA 201 Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar Projemizin 1. Ulusötesi toplantısı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde 5-7 Mart tarihlerinde Simya Koleji’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya İspanyol ortak kurumlar Mancomunitat de la Ribera Alta’dan Laura Bas Marian, Marta Perez Penades ve Fortunato Tapia Cascales; Colegio Hernandez’den Sarai Vicente Martinez ve Eugenio Alcover da Silva katıldılar.
Ev sahibi kurumlar Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Cuma Doğan ve Sebahattin Göktalay; Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden ise İbrahim Daşkıran ve İbrahim Yıldız katılım gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumların öğrencilere ve velilere uygulanmak üzere oluşturdukları anketlerin karşılaştırılması, birleştirilmesi ve projenin amacına uygun olarak ölçülmesi gereken konulara yönelik ortak tek bir anket ortaya koyulmuştur.
Kurum ziyaretleri olarak,”We’re Smarter Than Technology” adlı benzer bir KA229 projesi yürümekte olan Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’ne gidilmiş ve öğrencilerin proje faaliyetleri ve ülkemiz ve eğitim sistemi konusunda sunumları dinlenmiştir. Daha sonra, ortak kurum olan Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ziyaret edilmiş, iş ve işlemlerle ilgili katılımcı kurumlarla bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
Son olarak da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde basın mensupları ve idari personelin katıldığı sertifika töreni ve basın bilgilendirme toplantısı yapılarak basına yürümekte olan projelerle ilgili bilgi verilmiştir.