30 Gün Sosyal Medyayı Bırakmanın Faydaları ve Zararları (İnternet Bağımlılığı)

“Olumlu ve olumsuz etkilerini görmek için 30 gün sosyal medyayı bıraktım. Teknoloji bağımlılığının tavan yaptığı bu yıllarda yeni bağımlılıklardan biri de sosyal medya bağımlılığı. Farkında olmadan hayatınızın çok büyük bölümünü harcadığımız sosyal medyayla ilgili düşüncelerimi anlattım.”

Sosyal Medya Bağımlılığı Hakkında Ülkemizde Yapılan Araştırma Çalışmaları ve Makaleler

Sosyal medyanın bağımlısı olmayın!

Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi

Ergenlerde Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ 

Çocuklarınızı Sosyal Medya Üzerinde Korumanın En İyi 6 Yolu

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkilerinden Korunma

Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki 7 Olumsuz Etkisi