Trekking górski przez studentów Colegio Hernandez

Uczniowie szóstej klasy Colegio Hernándeza spędzili cały dzień na wędrówce, aż 15 listopada dotarli do popularnego miejsca La Font Amarga, w ramach naszego projektu Erasmus + “Uzależnienie od mediów społecznościowych, wyginięcie życia społecznego”, wspieranego przez turecką agencję krajową, a którego celem było wyprowadzenie studentów, przynajmniej na godzinę, z sieci społecznościowych i nowych technologii, (jedna godzina offline).  To, czego nauczyliśmy się podczas tej zabawy na świeżym powietrzu, to świadomość szacunku dla środowiska i możliwości tego typu aktywności rodzinnych.

 

Mistrzostwa koszykówki, Colegio Hernández

W grudniu studenci Colegio Hernándeza, w ramach naszego projektu Erasmus + “Uzależnienie od mediów społecznościowych, wymieranie życia społecznego”, wspieranego przez turecką agencję narodową, w celu wyprowadzenia studentów z sieci społecznościowych i nowych technologii (godzina poza internetem), wzięli udział w mistrzostwach koszykówki, gdzie głównymi celami były towarzystwo, praca zespołowa, integracja i tolerancja, a także promocja sportu.

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w polskim mieście Łodzi

Trzecie międzynarodowe spotkanie naszego projektu odbyło się w Łodzi (Vuç) w dniach 12-13 kwietnia, którego gospodarzem był polski partner 36.6. Centrum kompetencji urzędnicy Anna Ziemecka-Poteraj i Jakub Poteraj. Z Wojewódzkiej Dyrekcji Edukacji Narodowej, naszego dyrektora prowincjalnego Obecni byli Cemal Yılmaz, instytucja koordynująca Pan Önder Erdem Gökşen i koordynator projektu Sebahattin Göktalay, a uczestniczyli w nich doradcy psychologiczni İbrahim Daşkıran i Ahmet Çolak z Centrum Poradnictwa i Badań. W spotkaniu uczestniczyli hiszpańscy partnerzy Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Pelaez Palazon i Josep Lluís Blanco Vega z hiszpańskich partnerów.

Laura Bas Marian, koordynator projektu Mancomunitat de la Ribera Alta, uczestniczyła w spotkaniu za pośrednictwem połączenia Skype. W ramach programu po raz pierwszy przyjęliśmy mapę drogową dla naszego tematu i zgodziliśmy się, że problem ten nie stanowi problemu w kraju lub geografia. W naszym świecie, w którym technologia stała się dużą wioską, bez względu na język, religię, rasę czy geografię, zbadaliśmy, jak nasza młodzież powinna korzystać z mediów społecznościowych i ich rozszerzeń na pożądanym poziomie.

Wdrożenie różnych ankiet i technik w celu przeanalizowania, jak studenci definiują się w mediach społecznościowych i jaką rolę odgrywają w mediach społecznościowych, stało się jedną z kluczowych aplikacji projektu. Omówiono pozytywne refleksje na temat używania pojęć „ja” i „nas” w prawdziwym życiu.

Zdecydowano, że praca, którą wykonujemy, powinna zostać pogłębiona, aby zintegrować technologię z życiem w pozytywny sposób i stać się narzędziem wyłącznie do tego celu. Po uformowaniu zakresu prac zaobserwowano historyczną i kulturową strukturę Polski. Mamy nadzieję, że projekt, w którym będziemy gościć naszych gości i kontynuować naszą mobilność, będzie miał pozytywny wpływ na korzystanie z mediów społecznościowych przez młodych ludzi i będzie kontynuował nasze badania w tym kierunku.

Nasze spotkanie inauguracyjne odbyło się w Walencji w Hiszpanii

Nasz projekt Partnerstwa Strategicznego KA201 pt. „Uzależnienie od mediów społecznościowych, wymieranie życia społecznego” odbył się w Alzira w Walencji, którego gospodarzem był nasz hiszpański partner Mancomunitat de la Ribera Alta. 

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli hiszpańscy partnerzy lokalni Colegio Hernandez i polski partner projektu 36,6 Centrum Kompetencji. Spotkanie rozpoczęło się w sali spotkań Mancomunitat de la Ribera Alta z prezentacją przedstawicieli instytucji. 

Następnie wszystkie instytucje, w tym instytucja goszcząca, z kolei przedstawiły swoje instytucje i odpowiedziały na zadane pytania. Z prezentacją Kahramanmaraş Wojewódzkiej Dyrekcji Edukacji Narodowej, szczegółowe informacje na temat projektu, obowiązki i obowiązki instytucji partnerskich, działania do wykonania i inne międzynarodowe działania projektu. spotkania były omawiane w terminach spotkań.  

Wymieniono inne wkłady, które mogą być przekazywane przez instytucje partnerskie i poprzednie niezależne działania związane z projektem. Wreszcie, po życzeniach i życzeniach dotyczących projektu, spotkanie zostało zakończone prezentacją prezentów dla uczestników i zrobieniem zdjęć.