Sosyal Medya Bağımlılığı Hakkında Ülkemizde Yapılan Araştırma Çalışmaları ve Makaleler

Sosyal medyanın bağımlısı olmayın!

Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi

Ergenlerde Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ 

Çocuklarınızı Sosyal Medya Üzerinde Korumanın En İyi 6 Yolu

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkilerinden Korunma

Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki 7 Olumsuz Etkisi

 

Studies and Articles on Social Media Addiction

30 Signs Of Social Media Addiction

How To Get Rid Of Your Social Media Addiction

Social media overuse: the struggle to get up for school.

Social media use may harm teens’ mental health by disrupting positive activities, study says

Are you overusing social media?

SIX WAYS SOCIAL MEDIA NEGATIVELY AFFECTS YOUR MENTAL HEALTH Documenting your every move on social media can take its toll

6 Ways Social Media Affects Our Mental Health

Social media addiction: Its impact, mediation, and intervention

29 Social Networking Addiction Statistics

 

 

“One Hour Offline” Event and eTwinning Project was Started on eTwinning

For the “Social Media Addiction, Social Life’s Extinction” KA201 strategic partnership project in the field school education supported by the Turkish National Agency, “One Hour Offline” Campaign was started in the section of Events on eTwinning. It is supported by teachers from all provinces and from program countries. The continuity of the activities is ensured and the project reaches a higher audience in this way.

Also, an eTwinning project was started and approved  so that it will support our Erasmus+ project, increase the impact of the project and disseminate the activities of the project. Teachers teaching the age group of 12-18 years in our country and from all the program countries. It is aimed at increasing the number of partners and impact zone of the project and disseminating and publicizing the project in implementation.

https://live.etwinning.net/projects/project/204047

https://live.etwinning.net/events/event/90903

https://live.etwinning.net/events/event/91819

 

 

One Hour Offline (Bir Saat Çevrimdışı) Kampanyası ve eTwinning Projesi başlatıldı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı KA201 okul eğitimi alanında stratejik ortaklı projesinin pilot olarak belirlenen okullarında Ekim ayıyla birlikte kulüp faaliyetleri olarak ve pano hazırlama çalışmalarıyla Günde 1 Saat Çevrimdışı (1 Hour Offline) kampanyası başlatılmıştır.

Şehir merkezinde ise halkın yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi “billboard”larında hem projemiz ve ortak kurumlarımızın tanıtımını gerçekleştiren hem de “1 Hour Offline” kampanyasını şehir halkına yönelik yaygınlaştırma amacına hizmet eden iki sayfadan oluşan reklam yayınlanmıştır. Bu konuda ilimizde çok önemli bir yerel kurum olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin de proje konusunda desteği alınmıştır.

Daha sonra, “billboard” grafiği ve proje broşürü kurumların resmi ve projede görev alan şahısların şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşılarak projenin hedef kitlesine ulaştırılmıştır.

 

https://www.facebook.com/groups/151631138883501/permalink/422890125090933/

"Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Hayatın Tükenişi" Projesi.#socialmedia #socialmediaaddiction #addictiontosocialmedia #ErasmusPlus #Erasmus2019 #Erasmusdays #Erasmus2018 #1houroffline #sosyalmedya #erasmus

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaştı: 4 Kasım 2019 Pazartesi

https://www.instagram.com/p/B4b6RR7D6_A

“One Hour Offline” (Bir Saat Çevrimdışı) Kampanyası eTwinning üzerinde etkinlikler bölümünde başlatıldı ve her ilden ve program ülkelerden katılımcı öğretmenler tarafından katılım gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerin sürekliliği sağlanmakta ve daha geniş kitleye ulaştırılmaktadır.

Ayrıca, projemizi desteklemesi, etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve etkilerinin derinleştirilmesi için bir eTwinning Projesi başlatıldı. Projeye 12-18 yaş aralığının derslerine giren ülkemiz ve program ülke öğretmenleri katılmıştır. Ortak sayısı ve etki alanı arttırılacak ve projenin uygulamada ve tanıtımda yaygınlaşması amaçlanmıştır. Türkiye’nin, İspanya’nın ve Polonya’nın farklı şehirlerinden ortakların da katkısıyla “1 Hour Offline” kampanyasının ve projenin ülkeler ve Avrupa genelinde yaygınlaşması sağlanmıştır.

 

eTwinning Projemizle İlgili Etkinlikler:

https://live.etwinning.net/projects/project/204047

https://live.etwinning.net/events/event/90903

https://live.etwinning.net/events/event/91819

http://cakirtepemtal.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzda-an-hour-offline-kampanyasi-baslatilmistir_8165691.html

http://turgutreiscpl.meb.k12.tr/icerikler/bagimlilik-semineri-2_8762836.html