Alzira, Valensiya’da Sosyal Medya Kullanımı Anketi ve Semineri Yapıldı

“Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi Kahramanmaraş, Türkiye’de koordinatör kurum Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi; İspanya Alzira’da “Mancomunitat de la Ribera Alta” adlı yerel eğitim otoritesi ve “Colegio Hernandez” adlı okul ve Polonya Lodz’da ise “36,6 Competence Centre” adlı teknoloji merkezi tarafından yürütülmektedir.

Proje ortağı yerel resmi kurum olan Mancomunitat de la Ribera Alta tarafından belirlenen pilot okullarda öncelikle öğrencilerin “sosyal medya kullanımı” düzeylerini ölçmek amacıyla proje ortaklarınca oluşturulmuş olan anketin uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra öğrencilerin sosyal medya kavramından ne anladıkları, sosyal medyanın yaşamlarında ne kadar yer aldığı ve bir iletişim modeli olarak sosyal medya ile kurulan iletişimin olmazsa olmazlarının arasında yer alıp almadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerlerde, öğrencilerin sosyal medya ve türevlerine yükledikleri anlam, sosyal medyadan beklentileri, hayatlarında ne kadar yer edindiği, ne sıklıkla sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gibi konular konuşulmuştur. Ayrıca teknolojinin hayatlarındaki yeri de tartışılmıştır. Özellikle cep telefonu bağımlılığı üzerine öğrencilerin görüşleri alınmıştır.

Seminerlerdeki amaç; öğrencilerin bilinçli bir şekilde teknoloji, internet ve sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturarak sosyal yaşam becerilerini ve çevreleriyle olan iletişimlerini güçlendirmektir.

Seminer çalışmalarını Mancomunitat de la Ribera Alta’da görevli Psikolojik Danışmanlar yürütmüştür.

Kahramanmaraş’ta Sosyal Medya Kullanımı Anketi ve Semineri Yapıldı

“Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi” adlı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi Türkiye’den koordinatör kurum olan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Projede, İspanya’dan “Mancomunitat de la Ribera Alta” adlı yerel eğitim otoritesi ve “Colegio Hernandez” adlı okul ve Polonya’dan “36,6 Competence Centre” adlı teknoloji merkezi ortak olarak yer almaktadır.

Proje kapsamında, TOKİ 21.Y.Y. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi, Özel İsmet Karaokur Simya Anadolu Lisesi, Süha Erler Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Özel Genç Simya Temel Lisesi ve Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot okullar olarak belirlenmiştir.

Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen okullarda öncelikle öğrencilerin “sosyal medya kullanımı” düzeylerini ölçmek amacıyla proje ortaklarınca oluşturulmuş olan anketin uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra öğrencilerin sosyal medya kavramından ne anladıkları, sosyal medyanın yaşamlarında ne kadar yer aldığı ve bir iletişim modeli olarak sosyal medya ile kurulan iletişimin olmazsa olmazlarının arasında yer alıp almadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerlerde, öğrencilerin sosyal medya ve türevlerine yükledikleri anlam, sosyal medyadan beklentileri, hayatlarında ne kadar yer edindiği, ne sıklıkla sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gibi konular konuşulmuştur. Ayrıca teknolojinin hayatlarındaki yeri de tartışılmıştır. Özellikle cep telefonu bağımlılığı üzerine öğrencilerin görüşleri alınmıştır.

Seminerlerdeki amaç; öğrencilerin bilinçli bir şekilde teknoloji, internet ve sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturarak sosyal yaşam becerilerini ve çevreleriyle olan iletişimlerini güçlendirmektir.

Seminer çalışmalarını Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Psikolojik Danışmanlar yürütmüştür.