Artykuły o Uzależnieniu od Mediów Społecznościowych

Domowy Kodeks Używania Mediów Cyfrowych
Dbam o mój zasięg
Egzamin z bycia online i off-line
Dyrektorka wchodzi do klasy a tam wszyscy w komórkach, to źle a może dobrze?
Social Media w Edukacji
Młodzi cyfrowi. Dlaczego smartfon dla naszych dzieci jest ważniejszy niż dla nas?
Jak wychować dziecko w dobie ekranów?
Jak młodzi prezentują swoje ja w social mediach?

Trekking górski przez studentów Colegio Hernandez

Uczniowie szóstej klasy Colegio Hernándeza spędzili cały dzień na wędrówce, aż 15 listopada dotarli do popularnego miejsca La Font Amarga, w ramach naszego projektu Erasmus + „Uzależnienie od mediów społecznościowych, wyginięcie życia społecznego”, wspieranego przez turecką agencję krajową, a którego celem było wyprowadzenie studentów, przynajmniej na godzinę, z sieci społecznościowych i nowych technologii, (jedna godzina offline).  To, czego nauczyliśmy się podczas tej zabawy na świeżym powietrzu, to świadomość szacunku dla środowiska i możliwości tego typu aktywności rodzinnych.

 

Mistrzostwa koszykówki, Colegio Hernández

W grudniu studenci Colegio Hernándeza, w ramach naszego projektu Erasmus + „Uzależnienie od mediów społecznościowych, wymieranie życia społecznego”, wspieranego przez turecką agencję narodową, w celu wyprowadzenia studentów z sieci społecznościowych i nowych technologii (godzina poza internetem), wzięli udział w mistrzostwach koszykówki, gdzie głównymi celami były towarzystwo, praca zespołowa, integracja i tolerancja, a także promocja sportu.

Streszczenie

Do karty projektu

Program: Erasmus+ KA201 – Partnerstwo Strategiczne dla Edukacji Szkolnej
Tytuł projektu: Uzależnienie od mediów społecznościowych, wymieranie życia społecznego
Nr projektu: 2018-1-TR01-KA201-058343
Czas trwania projektu: 01-10-2018 – 30-09-2020 (24 Miesiące)
Koordynator: Prowincjalna Dyrekcja Edukacji Narodowej w Kahramanmaras, Turcja

PARTNERZY:

Prowincjalna Dyrekcja Edukacji Narodowej w Kahramanmaras, TURCJA
Centrum Doradczo-Badawcze Dulkadiroğlu, TURCJA
Mancominitat de la Ribera Alta, HISZPANIA
Colegio Hernandez S.L, HISZPANIA
36,6 Centrum Kompetencji, POLSKA

DLACZEGO TEN PROJEKT?

Powszechne korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych oraz niekontrolowane korzystanie z nich, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym, staje się nawykiem prowadzącym do uzależnienia. Ma to początkowo negatywny wpływ zarówno na sukces szkolny, jak i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz uniemożliwia ludziom aktywność fizyczną. Poczynając od rodziny, istnieje potrzeba świadomości i doradztwa w zakresie zdrowych alternatyw na poziomie szkoły i społeczności lokalnej.

CEL PROJEKTU:

Projekt skupia się na „uzależnieniu od mediów społecznościowych”, które występuje u uczniów i dotyka ich nieodwracalnie. Głównym celem projektu jest skierowanie uczniów na pozawirtualne „prawdziwe” działania socjalizacyjne, takie jak konkursy, turnieje, kluby, zajęcia na świeżym powietrzu oraz ochrona młodzieży przed uzależnieniem od mediów społecznościowych. W tym kierunku do partnerstwa włączono regionalne władze oświatowe, ośrodki doradczo-badawcze, szkoły i ośrodki technologiczne, a wielowymiarową strategię zaproponowano poprzez połączenie studiów teoretycznych, technicznych i psychologicznych.

STRESZCZENIE PROJEKTU:

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził nowe medium komunikacyjne w XXI wieku: „Media społecznościowe”, które definiuje się jako „technologie komputerowo zarządzane, ułatwiające tworzenie i wymianę informacji, pomysłów, zainteresowań zawodowych i innych form wyrazu za pośrednictwem społeczności i sieci wirtualnych”. Rozprzestrzeniła się ona szybko wśród społeczeństw i stała się jednym z podstawowych środków komunikacji. Z dnia na dzień czas spędzony w mediach społecznościowych rośnie z dnia na dzień, a szereg problemów społecznych, fizycznych i psychologicznych pojawia się w ramach zupełnie nowej koncepcji: „Uzależnienie od mediów społecznościowych”.

Uzależnienie od mediów społecznościowych jest zwrotem używanym czasami w odniesieniu do osoby spędzającej zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych – tak bardzo, że ingeruje w inne aspekty życia codziennego. Nie ma oficjalnego medycznego uznania uzależnienia od sieci społecznościowych jako „choroby” lub zaburzenia. Nadal jednak klaster zachowań związanych z intensywnym lub nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych stał się przedmiotem wielu dyskusji i badań. Ostatnio przypadki uzależnienia od mediów społecznościowych stają się przedmiotem badań psychologicznych lub neurologicznych. Wielu klinicystów zaobserwowało objawy lęku, depresji i niektórych zaburzeń psychicznych u osób, które spędzają zbyt wiele czasu w sieci.

W tym kontekście „uzależniony od mediów społecznościowych” można by uznać za „kogoś, kto jest zmuszony do używania mediów społecznościowych do nadmiaru godzinami pracy”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago doszli do wniosku, że uzależnienie od mediów społecznościowych może być silniejsze niż uzależnienie od papierosów i alkoholu po eksperymencie, w którym przez kilka tygodni rejestrowali pragnienia kilkuset osób. Pragnienia mediów wyprzedzały pragnienia na papierosy i alkohol.

Wiele badań naukowych wskazuje na zagrożenia związane z uzależnieniem od mediów społecznościowych, wskazując na istotne wnioski.

Zarządzanie czasem to proces planowania i świadomego kontrolowania czasu spędzanego na konkretnych czynnościach, zwłaszcza w celu zwiększenia efektywności, wydajności lub produktywności. Nowoczesne strategie edukacyjne powinny koncentrować się na tym, jak wykorzystać najcenniejsze zasoby w życiu człowieka: „Czas”. Dlatego zarządzanie czasem w erze szkolnej jest sprawą najwyższej wagi.

Projekt „Uzależnienie od mediów społecznych, wymieranie życia społecznego Niewolnictwo Online”został opracowany w celu stworzenia świadomości i wielowymiarowego zrozumienia nieodwracalnych negatywnych skutków uzależnienia uczniów od mediów społecznościowych. Podstawowym założeniem projektu jest ochrona młodzieży przed szkodliwymi skutkami uzależnienia oraz promowanie działań offline (niewirtualnych). Aby osiągnąć swoje cele, projekt skierowany jest do uczniów (grupy docelowej), nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej w trakcie jego realizacji. Projekt łączy kompetencje władz oświatowych z instytucjami powiązanymi (organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi, ośrodkami technologicznymi, promotorami aktywności społecznej itp.

Projekt wspiera również grupy docelowe, oferując zarówno usługi edukacyjne (kwestionariusze, seminaria), jak i działania praktyczne (kampanie, konkursy, turnieje, kluby, zajęcia na świeżym powietrzu) oraz promuje bezpośrednią interakcję z rówieśnikami w celu uniknięcia nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.

Powstały w ramach koncepcji „partnerstwa regionalnego”, projekt „Uzależnienie od mediów społecznych, wymieranie życia społecznego” oferuje działania partnerskie w 3 uczestniczących regionach: Kahramanmaras (TURCJA), Alzira (HISZPANIA) i Łódź (POLSKA).

WYNIKI PROJEKTU:

Nawyk „1 godzina Offline”,

Świadomość społeczna przeciwko nieświadomemu korzystaniu z mediów społecznościowych

Przydatne korzystanie z Internetu

Zarządzanie czasem

Motywacja i osiągnięcia naukowe

Zdrowy rozwój fizyczny i psychiczny

Rozwój umiejętności komunikacyjnych,

Klub „Wolne umysły”.

” Przewodnik na temat pozbycia się uzależnienia od mediów społecznościowych”

Pakiety robocze:

Ustanowienie jednostek projektowych, umów przejściowych i zadań

Rozpoczęcie prac komisji, badań i sondaży

Tworzenie strony internetowej projektu

Realizacja badań

Organizowanie działań informacyjnych (seminaria dla uczniów i rodziców)

Rozpoczęcie kampanii „1 godzina offline” dla grupy docelowej

Szkolenia z zakresu „zarządzania czasem”, seminaria dla studentów.

Upowszechnianie codziennej realizacji planu i skrócenie „czasu wyświetlania ekranu

Wzbogacenie codziennych zajęć uczniów o zdrowe alternatywy

Działalność sportowa w szkołach (szachy, tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, koszykówka)

Konkursy dla studentów: slogan, zdjęcie, plakat/zdjęcie

Działalność społeczna: wizyty w domu opieki, placówce charytatywnej i szpitalu

Zajęcia na świeżym powietrzu: pikniki, trekking,

Realizacja najnowszych badań dla uczniów i rodziców, ocena wyników.

Praca Komisji: tworzenie czasopisma elektronicznego

Przygotowanie sprawozdania końcowego

Jednostki Wdrażania Projektu:

Jednostka Koordynacji Projektu

Jednostka Wdrażania Projektu

Jednostka ds. badań i gromadzenia danych

Jednostka ds. sprawozdawczości, finansów, monitorowania i oceny projektu